5- رود Yenisey


یکی از بلندترین روخانه های جهان در روسیه قرار دارد. این رودخانه از کوه های مغولستان سرچشمه می گیرد و به سمت شمال و قطب شمال می رود. این رودخانه به عنوان بزرگترین رودخانه ای شناخته می شود که به دریای منجمد شمالیب می ریزد. طول این رودخانه به پنج هزار و 526 کیلومتر می رسد. در قسمت های جنوبی این رودخانه سدهایی برای استفاده کشاورزان و استفاده های صنعتی ساخته شده است. عمق این رودخانه در بیشترین حالت به 24 متر می رسد اما متوسط عمق این رودخانه 14 متر است.
4- رود میسیسیپی:


این رود به عنوان بلندترین رود در آمریکا شناخته می شود و همچنین چهارمین رود بلند در دنیا است. این رود از کوه های راکی سرچشمه می گیرد و بعد از طی کردن یک مسیر 6 هزار و 228 کیومتر به خلیج مکزیک سرریز می شود. برحسب محاسبات انجام شده حوزه این رودخانه 31 ایالت آمریکا را پوشش می دهد. عمق این رودخانه نیز بین یک تا 61 متر متغییر است.

3- رود یانگ ته سه:


رودخانه یانگ ته سه که در زبان محلی به آن چنگ جینگ نیز می گویند بلندترین رود در آسیا است. این رود آب خود را از سرچشمه های مختلف تامین می کند و در مسیر خود نیز پیچ وخم های زیادی دارد و البته بعد از طی کردن یک مسیر 6 هزار و 917 کیلومتری به دریا می ریزد. عرض این رودخانه بین 300 تا 400 متر در تغییر است. البته عمق آن نیز بین 5 تا 10 متر در تغییر است.

2- رود آمازون:


رود آمازون در کنار اینکه دومین رودخانه بلند در جهان است رکوردهای دیگری را نیز در دست دارد. این رودخانه با 6 هزار و 405 کیلومتر دومین رودخانه بلند در جهان است و همچنین به عنوان عریض ترین رودخانه دنیا نیز شناخته می شود. این رودخانه دارای 10 کیلومتر عرض در برخی از نقاط است. همچنین این رود به تنهایی 20 درصد از آب هایی که رودخانه ها به دریاها می ریزند را تامین می کند. در کنار این رکوردها این رودخانه محل زندگی بیش از دو هزار موجود دریای است.

1-رود نیل:


تقریبا همه ما می دانیم که بلندترین رودخانه در جهان نیل است. این رودخانه در قاره آفریقا قرار دارد و همیشه نام آن در کنار مصر اورده می شود در حالی که تنها 22 درصد از آن در این کشور قرار دارد. این رودخانه از یک چشمه در اتیوپی آغز می شود پس از اینکه یک مسیر 6 هزار و 655 کیلومتر را طی می کند به دریا می ریزد.


نوشته شده در تاریخ جمعه 11 فروردین 1391    | توسط: محمد    |    | نظرات()