میاטּ مانـבטּ פּ نمانـבטּ

فاصلـﮧ تنـها یـڪ حرف ساבه بـפּב
از قـפּل مـَטּ
بـﮧ باراטּ بے اماטּ بگـפּ :

בل اگـر בل باشـב ،

آبـ اَز آسیابـ علـآقـﮧ اَش نمے اُفتـב
!!!

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 آذر 1391    | توسط: محمد    |    | نظرات()