دختره از پسره پرسید: من خوشگلم ؟
گفت: نه .
گفت: دوستم داری ؟
گفت: نوچ!
گفت: اگه بمیرم برام گریه میکنی ؟
گفت: اصلا !
دختره چشماش پر از اشک شد ...
ساکت شد و هیچی نگفت ..
پسره بغلش کرد و صورتش رو گرفت طرف خودش دست لای موهاش کرد و پیشونیشو چسبوند به پیشونیشو گفت : تو خوشگل نیستی زیبا ترینی واسه من ..
تو رو فقط دوست ندارم که دیوونه من عاشقتم ...
اگه تو بمیری برات گریه نمیکنم که ،
چون من هم میـــــــمیرم .....

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 اسفند 1391    | توسط: محمد    |    | نظرات()