بودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن....ولی کاش بودی تا اشکهایم از شوق دیدارت سرازیر میشد....کاشبودی و دستهایمهربانت مرهم همه ی دلتنگیها و نبودنهایت می شد...کاش بودی تا سر به روی شانه های مهربانت می گذاشتم...و درد هایم رات به گوش تو میرساندم.... بدون تو عاشقی برایمعذاب استمی دانم که نمی دانی بعد از تو دیگر قلبی برای عاشقندارم....کاش میدانستی که چه قدر دوستت دارم و بیش از عشق بر توعاشقممی دانی که اگرازکنارم بروی لحظه های زندگی برایم پر از دردو عذاب میشودمیدانم که نمی دانی بدون تو دیگر بهانه ای نیست برای ادامه یزندگی جز انتظار آمدنت.......

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 خرداد 1393    | توسط: محمد    |    | نظرات()