الهى تا آموختن را آموختم ، آموخته را جمله بسوختم …
اندوخته را برانداختم و انداخته را بیندوختم !
نیست را بفروختم تا هست را بیفروختم !

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1393    | توسط: محمد    |    | نظرات()