اگر خدا کفیل رزق است        غصه چرا؟

اگر رزق تقسیم شده است       حرص چرا؟

اگر دنیا فریبنده شده است   اعتماد به آن چرا؟

اگر بهشت حق است              تظاهر به ایمان چرا؟

اگر قبر حق است               کلبه محکم چرا؟

اگر جهنم حق است             این همه نا حق چرا؟

اگر حساب حق است             جمع مال حرام چرا؟

اگر قیامتی است              خیانت به مردم چرا؟

اگر دشمن انسان، شیطان است     پیروی از او چرا؟

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1 فروردین 1395    | توسط: محمد    |    | نظرات()